ספרים גנים > דומים וגם שונים

דומים וגם שונים

כתב: קארל ניוסן | אייר: קיט הינדלי | תרגם: אנואר אל-אנואר

פעילות בגן ובכיתה

רעיונות לשילוב הספר בגן

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח