ספרים גנים > אמא מה זה עושה?

אמא מה זה עושה?

כתבה:מיה מיטב | איירה: אביאל בסיל | תרגום: פתחיה ח'ורשיד טברי

פעילות בגן ובכיתה

רעיונות לשילוב הספר בגן

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח