תורמים ושותפים > תורמים ושותפים

 

 

תוכנית מכתבת אלפאנוס לגני ילדים ערביים בישראל מתאפשרת תודות למימון של משרד החינוך וקרן הרולד גרינספון, בשיתוף של קרן פילנתרופית פרייס.

 

PJ Israel