אודות > הערכת התוכנית

על תוכנית מכתבת אלפאנוס מתבצעת הערכה מחקרית באופן שוטף ע"י משרד החינוך (ראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) ועל ידי הקרנות שתומכות בתוכנית – קרן גרינספון וקרן פרייס. 

להלן ממצאי ההערכה בשנים האחרונות:

PJ Israel