ספרים גנים > סיפור על נקודה במחברת לבנה

סיפור על נקודה במחברת לבנה

כתבה ואיירה: ג'ולנאר חאג'ו

פעילות בגן ובכיתה

רעיונות לשילוב הספר בגן

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח