ספרים גנים > שניים לי,אחד לך

שניים לי,אחד לך

כתב ואייר: Jörg Mühle

הדוב והנמייה רבים על חלוקת תותים, עד שהשועל מאלץ אותם לפתור את חילוקי הדעות. אבל שניהם לומדים לקח. ספר המפתח את היכולת להתבונן בדברים מנקודות מבט שונות ולהבין טיעונים, ובסוף משאיר את הילד עם אתגר מחשבתי: כיצד יחלקו הדוב והנמייה שלושה תותים ביניהם?

פעילות בגן ובכיתה

הספר מעניק לנו הזדמנות לשוחח ולדון על נקודות מבט שונות, ומספק לנו דוגמה לשונית עשירה של דו-שיח בין שני ידידים שבו מנסה כל אחד לשכנע את זולתו בטיעונים שלו מדוע עליו ...

פעילות בגן ובכיתה   

 

מחנכת יקרה,

הדוב והנמייה רבים על חלוקת הפטריות. השועל מכריח אותם לפתור את הסכסוך ביניהם, והם גם לומדים לקח.

הספר מטפל ברעיון של שיתוף. ילדי הגן לעיתים קרובות מתקשים לעשות זאת ונקלעים לדילמה: האם אשתף, או אשמור הכול בשבילי? הם זקוקים לתמיכתו של מבוגר מתווך שיסביר להם את רגשות ורצונות הזולת במהלך אינטראקציות חברתיות, יתמוך בתהליך של בניית יחסים חברתיים והשתחררות מההתמקדות באני, ויחזק את יכולת האמפתיה והבנת צרכיו, רצונותיו ורגשותיו של האחר השונה, ובעקבות זאת את מיומנויותיהם החברתיות ואת יכולתם לשתף.

הספר מעניק לנו הזדמנות לשוחח ולדון על נקודות מבט שונות, ומספק לנו דוגמה לשונית עשירה של דו-שיח בין שני ידידים שבו מנסה כל אחד לשכנע את זולתו בטיעונים שלו מדוע עליו לקבל את הפטרייה השלישית.

התיווך שלך מהווה עבור הילדים אמצעי לפיתוח מיומנויותיהם הקןגניטיביות, הלשוניות והחברתיות, באמצעות הדגמת הדו-שיח וחיזוק היסודות וההתנהגויות הרצויים.

רעיונות לשילוב הספר בגן

 • נשוחח
 • אודות טיעונים ונקודות מבט שונות: נעקוב אחר הטיעונים של הנמייה והדוב ונשווה בין נקודות המבט שלהם והסיבה שבגללה כל אחד מהם ראוי יותר לקבל את הפטרייה השלישית. נשאל את הילדים: מדוע סבורה הנמייה כי הפטרייה השלישית מגיעה לה? מה דעתו של הדוב? מה עשה השועל? הבה נציע להם פתרון לבעיה שלהם.
 • צדק: שניהם מזכירים את המילה "צדק" בטיעונים שלהם. מה פירוש "צדק"? מתי חשתם באי-צדק? מה פירוש להתנהג באופן צודק?
 • מטלות במשפחה: הדוב והנמייה משתתפים במטלות הבית אצלם. נשוחח עם הילדים על חלוקת המטלות במשפחה והתפקידים של כל אחד מבני הבית.
 • שיתוף: גם הדוב וגם הנמייה מתקשים להסכים לחלק את הפטרייה השלישית. נשוחח עם הילדים על הדברים שהם חולקים עם זולתם ועל כאלה שאותם יתקשו לחלוק. למשל, נדבר על שיתוף חבר או אח במשחק אהוב. מה זה גורם להם להרגיש?
 • - בילוי משותף: נשוחח עם הילדים על חלוקת מטלות ותפקידים במשפחה וההשתתפות בהם. נשאל אותם: כיצד את משתתפים עם המשפחה במטלות? אלו דברים אתם מבצעים?
 • טיעונים ושכנוע: הסיפור מספק לנו דוגמה של טיעונים בשפה עשירה שבהם משתמשים הדוב והנמייה כדי לשכנע זה את זה. נשוחח על הנושא עם הילדים משני ההיבטים של הסכמה והתנגדות. ננסח טיעונים מתאימים ונפתח את מיומנויות המשא ומתן (למשל: הקמת נגריה או פינה חדשה בגן; בחירת מסלול הטיול של הגן1 רכישת משחק חדש מתקציב הכיתה, וקבלת החלטה יחד עם הילדים, או כל נושא אחר שבו תבחרו).
 • נציג
 • חיי הגן עשירים במצבים שבהם הילד מתקשה לשתף, במיוחד בשעת משחק. נצפה בילדים ונטפל במצבים כאלה, נציג אותם מחדש תוך חילופי תפקידים. לאחר מכן, נשוחח על הרגשות והרצונות של המשתתפים באירוע, על הקשיים שחווים ועל הדרכים להתמודד עמם. נסייע להם להביע את רגשותיהם ונסביר להם כי שיתוף פירושו להתייחס אל הזולת ולהפגין חיבה כלפיו.
 • נהיה יצירתיים
 • יחד עם הילדים נכין ספר של מתכונים. כל ילד יכין מתכון עם תמונות שלו שבהן הוא מכין אותו יחד עם ההורים. נוכל לחבר את המתכונים ולמיין אותם למאכלים עממיים ומודרניים / אוכל וממתקים / מאכלים מקומיים ומתרבויות אחרות.
 • נתַקשר
 • נפתח מסעדה בכיתה כפרויקט שנתי אותו נקים יחד עם הילדים, שיעסקו בו במיומנויות שונות וישתפו פעולה במטלות מגוונות. נבקר במסעדה או נארח שף. נשתף את ההורים בפרויקט שלנו.
 • נקים פינה לשיח אודות מצבים של חילוקי דעות בין הילדים. אפשר להוסיף לה כרטיסי הכוונה לשיחה, כגון: אני מרגיש / אני מציע / אם נבצע את הרעיון שלי אז ... הכרטיסים יסייעו לילדים לכוון את מחשבותיהם ואת דיבוריהם, ולפתח יסודות של תקשורת חיובית. אפשר להיעזר בקישור ל -הסובלנות היא חסד ול-אהבה וחיבה.
 • נעשיר את שפתנו
 • בספר מופיעות מילים חדשות, כדוגמת "חלוקה צודקת", "הבטן שלי מקרקרת", "צרוד", "שמן", "חצוף". נסביר אותן לילדים, תוך מתן דוגמאות מוחשיות וציון ההקשרים שבהם הן משמשות.
 • "הבטן שלי מקרקרת" הוא ביטוי שבו משתמשים הדוב והנמייה כדי לתאר מצב של רעב גדול. נסביר אותו ונחפש עם הילדים דימויים אחרים שבהם אנו משתמשים בחיי היומיום שלנו כדי לתאר דברים, ונסביר את משמעויותיהם. אפשר להוסיף את המילים בכתב בפינת "חגיגית המילים", בתוספת תמונות הבהרה.
 • נחקור
 • יחד עם הילדים נחפש מידע על הנמייה באנציקלופדיה ובמרשתת.

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח