ספרים גנים > שניים לי,אחד לך

שניים לי,אחד לך

כתב ואייר: Jörg Mühle

הדוב והנמייה רבים על חלוקת תותים, עד שהשועל מאלץ אותם לפתור את חילוקי הדעות. אבל שניהם לומדים לקח. ספר המפתח את היכולת להתבונן בדברים מנקודות מבט שונות ולהבין טיעונים, ובסוף משאיר את הילד עם אתגר מחשבתי: כיצד יחלקו הדוב והנמייה שלושה תותים ביניהם?

פעילות בגן ובכיתה

רעיונות לשילוב הספר בגן

רעיונות לשילוב הספר בגן

חוויות מהשטח